Johdanto

Haluat siis pelata Energiapeliä. Hienoa!

Energia ja energiankäyttö vaikuttavat nykypäivän maailmassa kaikkeen. Suuressa osassa maailmaa ponnistellaan kovasti, jotta oman maan kehittämiseen ja oman väestön elämän helpottamiseen olisi käytössä energiaa. Joissain osissa maailmaa energiasta eri muodoissaan on tullut niin luontainen osa elämää, että sitä ei enää pahemmin ajatella. Samalla joidenkin energiamuotojen käyttö on aiheuttanut ongelmia, jotka vaivaavat niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisesti.

Energiayhteiskunta on monimutkainen kudelma, jossa monet tekijät vaikuttavat valintoihimme ja tapaamme nähdä energiankulutus. Pohjimmiltaan kyse on siitä, että tyydytetään ihmisten lämmön, sähkön, jäähdytyksen, kuljetuksen ym. tarpeet. Maassa tehtäviin valintoihin vaikuttavat myös ympäristöajattelun, kestävyyden ja etenkin taloudellisuuden kaltaiset tekijät.

Toivomme, että Energiapeli laajentaa energiatietämystäsi oman kulutuksen ulkopuolelle ja parantaa ymmärrystä yhteiskunnan energiavalintojen monimutkaisuudesta. Toivomme, että käyttämällä Energiapeliä opetuksessa tarjoat oppilaille mahdollisuuden kehittää ajatuksiaan energiankulutuksesta tämän päivän ja tulevaisuuden maailmassa.

Energiapeli on laadittu herättämään keskustelua energia-asioista. Pelin aikana oppilaat kilpailevat siitä, kuka saavuttaa parhaan energiahuollon tasapainon kuvitteellisissa maissa, joilla on hyvin erilaiset lähtökohdat. Pelin aikana ja pelaamisen jälkeen käyty keskustelu on tärkeä osa opetusta. Fortumille Energiapeli on yksi tapa lisätä nuorten energiatietämystä ja ymmärrystä energiaan liittyvien kysymysten ja päätösten monimutkaisuudesta. Toivomme, että peli voi osaltaan lisätä kiinnostusta energiakysymyksiin ja nuoret voivat sen kiinnostuksen siivittämänä olla aikanaan mukana tekemässä tärkeitä energiapäätöksiä, jotka vaikuttavat meidän kaikkien tulevaisuuteen.

Pelin tarkoitus ja tavoite

Pelin tarkoituksena on luoda kilpailuympäristö, jossa yksittäisen maan energiahuollon monimutkaisuus nousee esille, ja siten lisätä tietoa ja ymmärrystä energian merkityksestä, haasteista ja mahdollisuuksista. Pelin tavoitteena on tarjota opettajalle puitteet järjestää luokassa keskustelu, jossa käsitellään kaikkea menneisyyden ja tulevaisuuden energiamuodoista taloudellisiin seikkoihin ja ympäristökysymyksiin.